Інженерія Програмного забезпечення

Абітурієнту про спеціальність "Інженерія програмного забезпечення"

Сьогодні не існує сфери діяльності людини, де б не використовувалися комп'ютери. Неможливо уявити систему державного управління, банківську систему, системи фінансового забезпечення, медицину, транспорт, системи екологічного моніторингу без використання інформаційних технологій та комп'ютерів. Системність проблем інформатизації та комп'ютеризації вимагає вироблення комплексного підходу до розвитку основних складових інформатики та обчислювальної техніки, якими є комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, інженерія комп'ютерного обладнання та інформаційних систем. Серед вказаних складових галузі інформатики та обчислювальної техніки найбільш перспективною є інженерія програмного забезпечення, яка в найближчі роки суттєвим чином впливатиме на розвиток індустрії інформаційних технологій в Україні. Це підтверджується рядом фактів. По-перше тенденція до швидкого збільшення кількості ІТ- компаній, в сфері розробки програмного забезпечення (ПЗ) і переміщення їх замовлень зі столиці в регіони, відкриття в цих регіонах своїх підрозділів. Зокрема, процес глобалізації економіки сприяв появі на українському ринку ІТ великої кількості аутсорсингових компаній, тобто таких, що задіюють у своїх проектах українських фахівців з програмної інженерії. По-друге висока рентабельність фірм по виробництву ПЗ та відносно невисокий рівень конкуренції, оскільки кожна фірма, як правило, знаходить свою нішу у цій сфері.

Важливу роль у підготовці студентів за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" відіграє співпраця кафедри з компаніями, які займаються промисловою розробкою програмного забезпечення, а саме можливість стажування студентів та викладачів. Іншою важливою складовою у якісній підготовці студентів є можливість використання ліцензованого програмного забезпечення компанії Microsoft.

Фахівці з інженерії програмного забезпечення діють в сфері: дослідження, проектування, розробки, тестування та супроводження програмного забезпечення з урахуванням вимог щодо його ефективності, надійності, своєчасності та низької вартості, скрізь де є необхідність застосування комп'ютерних технологій.

Студенти під час навчання отримують знання, необхідні для проектування та розробки програмного забезпечення: з формальних методів створення ПЗ; мов програмування та алгоритмізації; технологій програмування; операційних систем та архітектури ЕОМ; розробки розподілених систем та базових конструкцій паралелізму; баз даних та мережевих технологій; засобів проектування графічних та Web-інтерфейсів; дискретної математики та інженерних основ програмного забезпечення; методів моделювання та аналізу ПЗ; методів та стратегій проектування ПЗ; моделей життєвих циклів програм. Значна увага приділяється отриманню знань: в сфері верифікації, атестації та забезпечення якості програмного забезпечення; по управлінню програмними проектами. Велике значення приділяється професійній практиці, оскільки розміри проектів створення ПЗ сьогодні є настільки об’ємними, що їх розробка вимагає злагодженої командної роботи, яка передбачає знання технічних комунікацій, групової динаміки і психології, соціальної і професійної відповідальності. Серед інших особливостей програми підготовки: ранній початок викладання програмування і орієнтація на практичний його аспект, достатня кількість годин для вивчення професійної англійської мови та семінари по підготовці до здачі TOEFL.

Випускники отримують кваліфікацію - бакалавр / магістр з інженерії програмного забезпечення.

Місце працевлаштування випускників: ІТ-компанії, банки, державні установи, вищі навчальні заклади, дослідницькі центри, підприємства та організації, де є потреба розробки та супроводження програмного забезпечення.

 Після четвертого курсу підготовка здійснюється за освітнім ступенем “магістр”.

 Під час навчання студенти працюють у навчальних комп'ютерних лабораторіях, оснащених сучасними персональними комп'ютерами, які об'єднані в локальні мережі із безкоштовним необмеженим доступом через провідні та безпровідні мережі до Internet.

 Студенти-старшокурсники, які навчаються за обраною спеціальністю, мають можливість приймати участь в національних та міжнародних науково-дослідних проектах, які виконуються на кафедрі і тим самим набувати практичного досвіду створення програмного забезпечення для реальних систем.

Кращі випускники за даною спеціальністю мають можливість продовжити навчання в аспірантурі, яка функціонує при кафедрі.

Зарахування вступників проводиться відповідно до правил прийому ТНЕУ за сертифікатами незалежного оцінювання.

Інформаційні системи та технології

Ви бажаєте навчатися в нас, але не знаєте з чого розпочати?