Картинки по запросу Лабораторія спеціалізованого програмного забезпечення

       При кафедрі функціонують навчальні комп'ютерні лабораторії, які дозволяють отримувати хороші практичні навички в процесі вивчення навчальних дисциплін.

       Лабораторія спеціалізованого програмного забезпечення (аудит. 6404)

Згідно з наказом  ректора ТАНГ (нині ТНЕУ) № 21 від 22.03.2003 року при кафедрі комп’ютерних наук було створено навчальну комп’ютерну лабораторію «Спеціалізованого програмного забезпечення» з метою забезпечення ефективності навчального процесу та необхідністю проведення лабораторних робіт із предметів: «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Системне програмування і операційні системи», «Алгоритміка», «Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем», «Комп’ютерні мережі», «Моделювання систем», «СПР програмного забезпечення», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Мікропрограмування», «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

Призначення та основні функції лабораторії «Спеціалізованого програмного забезпечення»:

- ефективне, належне та якісне забезпечення навчального процесу;
- вдосконалення умов проведення навчальних занять, науково-дослідної роботи та самостійної роботи студентів;
- розробка заходів щодо покращення експлуатації комп’ютерного обладнання та ефективного використання комп’ютерної техніки;
-забезпечення проведення лабораторних та практичних занять кафедр ФКІТ та інших кафедр університету з наступних дисциплін:
«Вступ до програмної інженерії», «Основи програмування», «Сучасні операційні системи», «Моделювання ПЗ», «Засоби об’єктно-орієнтованого програмування», «Основи розробки трансляторів», «Алгоритми та структури даних», «Проектування інструментального програмного забезпечення», «Internet-Intranet технології», «Цифрова обробка сигналів та зображень», «Технологія Java», «ПЗ мультимедіа», «Комп’ютерна логіка»;
- своєчасне забезпечення проведення електронного тестування студентів із дисциплін, передбачених навчальним планом;
- проведення лабораторних та практичних занять засобами мультимедіа із використанням відповідного програмного забезпечення, а саме: Borland C, Borland C ++ Builder, Bpwin, Erwin, VS2008, Mathcad, Matlab і т.п.;
- створення належних та ефективних умов на сучасному науково-технічному рівні для проходження стажування працівників інших вищих навчальних закладів;
- підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі університету;
- створення підручників, зокрема електронних, навчальних посібників та інших навчальних матеріалів за результатами науково-дослідної роботи лабораторії.

       Лабораторія системного програмування (аудит. 6408)

 

Пошук

Ви бажаєте навчатися в нас, але не знаєте з чого розпочати?