Наукова робота кафедри.

Напрямки наукових досліджень викладачів кафедри:

 • Математичне макромоделювання складних об’єктів та процесів на основі аналізу інтервальних даних.
 • Розробка методів та засобів ідентифікації математичних моделей статичних та динамічних об’єктів.
 • Оптимізація складних обчислювальних процедур реалізації алгоритмів
 • Інтелектуальний аналіз даних.
 • Створення веб-орієнтованих програмних систем.
 • Оптимізація веб-ресурсів з метою підвищення їх відвідуваності.
 • Розробка кросплатформних мобільних додатків.

Науково-дослідні проекти кафедри:

Держбюджетні:

Міжнародні:

 •  „Розробка теоретичних основ апаратного і програмного забезпечення для дослідження та моделювання широкого класу об’єктів методами аналізу інтервальних даних на базі дистрибутивної вимірювально-керуючої мережі”: 2003-2004 рр., № держреєстрації 0103U005903, науковий керівник – Дивак М.П., – спільний українсько-китайський проект з кафедрою автоматики, університет Ціньхуа, м. Пекін, Китай.
 •  "Співпраця між Україною та Румунією в галузі розподілених систем (COBURDIS)": 2006-2007 рр., № держреєстрації 0106U005307, науковий керівник – Дивак М.П. – спільний українсько-румунський проект з Західним Університетом м. Тімішоара, Румунія.

Національні:

 • „Методи, апаратні та програмні засоби для дослідження та моделювання нестаціонарних розподілених об’єктів на основі інтервальних даних”: 2006-2008 рр., № держреєстрації 0106U000529, науковий керівник – Дивак М.П.
 • „Математичні методи, інтервальні моделі та інформаційні технології для контролю забруднення атмосфери автотранспортом”: 2010-2011 рр., № держреєстрації 0110U001125, науковий керівник – Дивак М.П.
 • „Інформаційна технологія для ідентифікації і візуалізації зворотнього гортанного нерва в процесі хірургічної операції на щитовидній залозі”: 2011-2012 рр., № держреєстрації 0112U000078, науковий керівник – Дивак М.П.
 • „Теорія побудови та методи реалізації в реальному часі міждисциплінарних математичних моделей зміни стану складних об’єктів”: 2014-2015 рр., № держреєстрації 0114U000569, науковий керівник – Дивак М.П.
 • "Математичне та програмне забезпечення для контролю забруднення атмосфери автотранспортом": 2016-2018 рр., № держреєстрації 0116U005507, науковий керівник – Войтюк І.Ф.
 • "Математичне та програмне забезпечення для класифікації тканин хірургічної рани в процесі операції на органах шиї": 2017-2018 рр., № держреєстрації 0117U000410, науковий керівник – Дивак М.П.

Кафедральні:

 • „Математичне та програмне забезпечення складних систем в умовах структурної та параметричної невизначеностей": 2017-2021 рр., № держреєстрації 0117U000145, науковий керівник – Дивак М.П.
 • „Розробка теоретичних засад, алгоритмічного та програмного забезпечення моделювання технічних, екологічних та економічних систем на основі аналізу інтервальних даних”: 2002-2006 рр., № держреєстрації 0101U002565, науковий керівник – Дивак М.П.
 • „Методи та засоби математичного моделювання складних систем на основі теоретико-множинного та інтервального підходів”: 2007-2011 рр., № держреєстрації 0106U012529, науковий керівник – Дивак М.П.
 • „Макромоделювання складних систем та процесів в умовах структурної невизначеності на основі неточних даних”: 2012-2016 рр. № держреєстрації 0111U010356, науковий керівник – Дивак М.П.

Госпдоговірні:

 • „Вдосконалення програмної системи підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Тернопільської міської ради": жовтень 2017-грудень 2017 рр., № держреєстрації 0117U008833, науковий керівник – Пукас А.В., замовник – Тернопільська міська рада.
 • „Розробка методу ідентифікації дискретної динамічної моделі на основі інтервальних даних для управління процесами збуту хлібобулочної продукції” (вересень 2005-червень 2006 рр., № держреєстрації 0306U003833, науковий керівник – Дивак М.П., замовник -  ПП Пипа О.А.
 • „Методи та засоби генерування тестів із застосуванням теорії онтологій”: травень 2011-жовтень 2011 рр., № держреєстрації 0111U006279, науковий керівник – Дивак М.П., замовник - Івано-Франківська філія ВНЗ ВМУРОЛ «Україна».
 • „Розподілена система контролю технологічного процесу виробництва гіпсокартону”: грудень 2012-червень 2013 рр., № держреєстрації 0112U003917, науковий керівник – Пукас А.В., замовник - ПП «Українські гіпсокартонні системи».
 • „Макромоделювання якості грунтів як об’єкта із розподіленими параметрами в умовах інтервальної невизначеності”: липень 2014-грудень 2015 рр., № держреєстрації 0114U006089, науковий керівник – Пукас А.В., замовник – ФО-П Мадюдя А.І.
 • „Веб-орієнтована програмна система підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Тернопільської міської ради”: вересень 2015-грудень 2015 рр., № держреєстрації 0115U004825, науковий керівник – Пукас А.В., замовник – Тернопільська міська рада.
 • „Розширення функціоналу програмної системи підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Тернопільської міської ради”: вересень 2016-грудень 2016 рр., № держреєстрації 0116U008541, науковий керівник – Пукас А.В., замовник – Тернопільська міська рада.

Нові наукові та практичні результати, отримані викладачами кафедри при виконанні науково-дослідних робіт апробовані та опубліковані у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях та матеріалах конференцій різного рівня. Більше 100 публікацій викладачів індексовані у реферативних базах світового рівня – Web of Science та Scopus.

Активно виконується студентська наукова робота, до якої залучаються як молодші , так і старші курси. Результатом такої діяльності є щорічні перемоги у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у різних секціях за профілем кафедри.

Ви бажаєте навчатися в нас, але не знаєте з чого розпочати?