Кафедра комп’ютерних наук заснована в 2000 році. Першим завідувачем кафедри був д.т.н. професор Петришин Любомир Богданович.

Любомир Богданович Петришин; Lubomyr Petryshyn

Він разом із доцентом Мальком О.Г. зіграли важливу роль у становленні кафедри .Саме під їх керівництвом та за їх активної участі була ліцензована спеціальність “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

З 2002 до 2014 року кафедрою керував д.т.н., професор Дивак Микола Петрович.

З вересня 2014 року до тепер кафедру очолює к.т.н., доцент Пукас Андрій Васильович.

З 2000 року кафедра комп’ютерних наук готує бакалаврів та спеціалістів за напрямом „Програмна інженерія” за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем”. При кафедрі функціонують 2 лабораторії (лабораторія системного програмування і лабораторія спеціалізованого програмного забезпечення) .

У 2004 році кафедрою проведено акредитацію спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем” за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр і збільшено ліцензійний обсяг підготовки бакалаврів і спеціалістів до 50 чоловік по денній і заочній формах навчання.

У 2005 році розпочато підготовку спеціалістів на денній та заочній формах навчання, а з 2006 року - підготовку магістрів за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

У 2010 році розпочато підготовку магістрів за двома спеціальностями: «Програмне забезпечення систем» - 35 осіб та «Інженерія програмного забезпечення» - 35 осіб.

У 2011 році збільшено ліцензію на підготовку бакалаврів за напрямом «Програмна інженерія» у кількості 80 осіб заочної форми навчання.

У 2014 році перерозподілено ліцензію на підготовку магістрів за рахунок ліцензованого обсягу підготовки спеціалістів за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» у кількості 25 осіб денної та 25 осіб заочної форм навчання.

У зв'язку із введенням нового переліку спеціальностей з 2016 року кафедра комп'ютерних наук є випусковою за спеціальністю 121 "Інженерія програмного заюезпечення" (бакалавр, спеціаліст, магістр)

та 126 "Інформаційні системи та технології" 

Ви бажаєте навчатися в нас, але не знаєте з чого розпочати?