Андрій Васильович Пукас

д.т.н., доцент, завідувач кафедри

  Пукас Андрій Васильович, 1979 року народження, громадянин України, освіта вища, кандидат технічних наук, доцент. У 2001 році з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства (ТАНГ) за спеціальністю "Інформаційні системи в менеджменті”, а в 2002році закінчив з відзнакою центр підготовки магістрів ТАНГ за спеціальністю "Економічна кібернетика”.

  Стаж науково-педагогічної роботи – 14 років. З 2001 р. по 2002 р. працював методистом Управління нових форм навчанняТАНГ, з 2002 р. займається викладацькою діяльністю на посадах викладача, старшого викладача та доцента кафедри комп’ютерних наук. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Методи планування експериментів для оптимізації математичних моделей на основі інтервальних даних" за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) у Національному університеті «Львівська Політехніка».

  Вчене звання доцента кафедри комп’ютерних наук присвоєно у 2011 р. Пукас А.В. читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін "Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем”, "Системний аналіз” українською та англійською мовами, "Гнучкі методи розробки програмного забезпечення”, "Програмне забезпечення геоінформаційних систем”. Здійснює керівництво магістерськими роботами та дипломними і курсовими проектами. 

Одинадцятого травня 2021 року захистив докторську дисертацію "Методи та засоби побудови математичних моделей характеристик складних об'єктів в умовах інтервальної невизначеності".

  За час роботи на кафедрі брав участь як керівник, відповідальний виконавець та виконавець у виконанні 5 держбюджетних тем, 2 з яких були міжнародними, а також 4 НДР згідно господарських договорів.

  За період науково-педагогічної діяльності Пукасом А.В. опубліковано близько 70 наукових праць. Серед них більше 20 – у наукових фахових виданнях України, 5 з яких – у зарубіжних виданнях, що входять у міжнародні науково-метричні бази даних, Web of Science та Scopus (Scopus ID 8339656100, ResearcherID: B-6236-2016). Виконує керівництво студентською проблемною групою, серед досягнень якої 7 перемог у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку "Інформатика і кібернетика" (1, 2 та 3 місця) та у студентській конференції ТНЕУ у 2008 р.

Ви бажаєте навчатися в нас, але не знаєте з чого розпочати?