Дивак Микола Петрович

д.т.н., професор, декан ФКІТ

Наукові інтереси: Математичне моделювання статичних, динамічних систем та систем з розподіленими параметрами, структурна та параметрична ідентифікація систем, методи обчислень, розпаралелення обчислень для задач інтервального аналізу, інтервальний аналіз даних, застосування інтервальних методів у моніторингу навколишнього середовища і для моделювання розподілених систем.

Ви бажаєте навчатися в нас, але не знаєте з чого розпочати?