Манжула Володимир Іванович

к.т.н., доцент

Наукові інтереси: Математичне моделювання складних систем з інтервальною невизначеністю, структурна та параметрична ідентифікація моделей статичних та динамічних систем, інженерія програмного забезпечення.

Ви бажаєте навчатися в нас, але не знаєте з чого розпочати?